History

เราคัดสรรปลาอย่างพิถีพิถันจากฟาร์มปลา ของหุ้นส่วนของเราจากอำเภอแม่กลอง ซึ่งเลี้ยงตามแบบวิถีดั้งเดิมมามากกว่า 20 ปี ทำให้ปลากะพงของเรานั้นคุณภาพสดใหม่ เนื้อแน่น อร่อยเต็มคำ เรียกว่าส่งตรงจากฟาร์ม มาเสิร์ฟถึงโต๊ะได้เลยทีเดียว

Character

ตาทองเอี่ยมเหวี่ยงแห

ลุงโชคหาปลา

พี่แช่มปลาหมึก

ลุงดำจับบึก

ไอ้มั่นควบกระเบน

ป้าทิพย์ปลาทู

ตากางแพกุ้ง